Fuktspärr källaryttervägg

Med isolering

Fuktspärr källaryttervägg

Fuktspärr källaryttervägg

Ett effektivt system som förhindrar markvatten och fukt från att tränga in i källarytterväggen. För bästa uttorkning av fukt i källaryttervägen rekommenderas att systemet kompletteras med extern markisoleringsskiva.

I systemlösningen ingår

 • T-Spärr

  Ett luftspaltsbildande membran av kraftig polyeten med hög densitet.

  Till produkten
 • T-Spärr kantlist

  Kantlist i polyeten som avslut i ovankant av fuktspärrsmattan.

  Till produkten
 • Spik 35 mm med bricka, alt lös bricka.

  Spik 35mm och bricka för massiv betong.

  Bricka lös används med galvaniserad trådspik 75x2,8mm (från valfri leverantör). Lämpligt för lättbetong.

  Till produkten
 • Stos Alu

  Lättmonterade stosar med gummidamask för runda genomföringar. Butylhäftämne med ett skyddspapper som avlägsnas, fäster på membran av polyeten. Skadlig fukt förhindras att tränga in i källarytterväggen. Finns i olika storlekar.

  Till produkten
 • T-Wrap flexibel tätningstejp

  En veckad och flexibel tejp av polyeten med ett beständigt butylhäftämne. Används primärt som tätning vid diverse genomföringar.

  Till produkten
 • Geotextilduk N2

  En effektiv och robust dräneringsduk av polypropen (nonwoven) enligt geoklass N2.

  Till produkten
 • Primer K-80

  Används som primer på betongytor som vidhäftningsförbättrare. Kompatibel med bitumenklister samt självklistrande membran av bitumen och butyl.

  Till produkten
 • Alternativ 1, Klistermembran

  Självklistrande flexibelt bitumenmembran med en stomme av diffusionstät polyeten. Används som vattenavledande membran vid anslutning av källarytterväggens botten/sula.

  Till produkten
 • Alternativ 2, Grundmursmembran, svetsbart

  Svetsbart bitumenmembran med en stomme av stark polyester. Används som vattenavledande membran vid anslutning av källarytterväggens botten/sula. Monteras med hetluftsmontage (svetsning) av utbildad entreprenör.

  Till produkten
 • Alternativ 3, Tätnings- och renoveringsmassa

  Högelastisk bitumen/gummimassa för handapplicering. Avsedd för skarvfri beläggning vid fuktisolering av grundmurar och membranisolering på betongkonstruktioner. Används som vattenavledande membran vid anslutning av källarytterväggens botten/sula.

  Till produkten