Fuktspärr källaryttervägg

Med isolering

Fuktspärr källaryttervägg

Fuktspärr källaryttervägg

Ett effektivt system som förhindrar markvatten och fukt från att tränga in i källarytterväggen. För bästa uttorkning av fukt i källaryttervägen rekommenderas att systemet kompletteras med extern markisoleringsskiva.

I systemlösningen ingår

 • T-Spärr

  Ett luftspaltsbildande membran av kraftig polyeten med hög densitet.

  Till produkten
 • T-Spärr kantlist

  Kantlist i polyeten som avslut i ovankant av fuktspärrsmattan.

  Till produkten
 • Spik 35 mm med bricka, alt lös bricka.

  Spik 35mm och bricka för massiv betong.

  Bricka lös används med galvaniserad trådspik 75x2,8mm (från valfri leverantör). Lämpligt för lättbetong.

  Till produkten
 • T-Stos Butyl

  Lättmonterade stosar med gummidamask för runda genomföringar. Butylhäftämne med ett skyddspapper som avlägsnas. Fäster på bland annat ångspärrar och radonmembran av polyeten, vindskyddsdukar och ångbromsar av PP samt skivmaterial av t ex gips och cement. Skadlig fukt förhindras att tränga in i takets känsliga delar och gör väggen lufttät i den inre och yttre klimatskärmen. Finns i olika storlekar.

  Till produkten
 • T-Wrap flexibel tätningstejp

  En veckad och flexibel tejp av polyeten med ett beständigt butylhäftämne. Används primärt som tätning vid diverse genomföringar.

  Till produkten
 • Geo-T N2, geotextil

  En effektiv och robust dräneringsduk av polypropen (nonwoven) enligt geoklass N2.

  Till produkten
 • Primer K-80

  Används som primer på betongytor som vidhäftningsförbättrare. Kompatibel med bitumenklister samt självklistrande membran av bitumen och butyl.

  Till produkten
 • Alternativ 1, Klistermembran

  Självklistrande flexibelt bitumenmembran med en stomme av diffusionstät polyeten. Används som vattenavledande membran vid anslutning av källarytterväggens botten/sula.

  Till produkten
 • Alternativ 2, Grundmursmembran, svetsbart

  Svetsbart bitumenmembran med en stomme av stark polyester. Används som vattenavledande membran vid anslutning av källarytterväggens botten/sula. Monteras med hetluftsmontage (svetsning) av utbildad entreprenör.

  Till produkten
 • Alternativ 3, Tätnings- och renoveringsmassa

  Högelastisk bitumen/gummimassa för handapplicering. Avsedd för skarvfri beläggning vid fuktisolering av grundmurar och membranisolering på betongkonstruktioner. Används som vattenavledande membran vid anslutning av källarytterväggens botten/sula.

  Till produkten