Ångbroms i tak

Ångbroms i tak

Systemet ger stor fuktsäkerhet för husets inre klimatskärm och är en lufttät och fuktskyddande lösning för konstruktionen genom att bromsa skadlig fukt att tränga ut i väggens isolering och konstruktion. Den kan torka ut åt båda håll och är optimal för att undvika två helt täta skikt i den inre klimatskärmen i badrum.

I systemlösningen ingår

 • Ångbroms

  Polypropenskikt med PE-barriär. Förhindrar fukt och ånga från att transporteras ut i yttertakets konstruktion. Ångbromsens membran skapar dubbelriktad ångtransport som gör att den isolerade konstruktionen torkar bättre. Ångbroms Variabel anpassar effektivt diffusionstätheten beroende på hela årets luftfuktighetsvariationer.

  Till produkten
 • T-Flex

  Optimal multifunktionstejp som främst används på invändiga klimatskärmar av polyeten (ångspärr) och ångbromsmembran. Lufttätheten blir effektiv och beständig vid skarvtejpning och olika genomföringar.

  Till produkten
 • Stos kraft

  Lättmonterade stosar med gummidamask för runda genomföringar med akrylbaserat häftämne, med skyddspapper som avlägsnas. Fäster främst på invändiga klimatskärmar av polyeten (ångspärr) och ångbromsmembran. Hindrar skadlig fukt från att tränga ut i ytterväggens känsliga delar samt håller varmluften kvar i huset. Finns i olika storlekar.

  Till produkten
 • T-Duo Concrete

  Dubbelhäftande modifierad akryltejp som kan tejpas direkt på betong. Kan användas för att ansluta den invändiga klimatskärmen mot tex en betongvägg.

  Till produkten

Fler lösningar