Ångbroms i tak

Ångbroms i tak

Systemet ger stor fuktsäkerhet för husets inre klimatskärm och är en lufttät och fuktskyddande lösning för konstruktionen genom att bromsa skadlig fukt att tränga ut i väggens isolering och konstruktion. Den kan torka ut åt båda håll och är optimal för att undvika två helt täta skikt i den inre klimatskärmen i badrum.

I systemlösningen ingår

 • T-Vap

  Ångbroms som ger möjlighet till dubbelriktad ångtransport för en effektivare uttorkning av konstruktionen. Produkten är gjord av fiberduk och kan användas som klimatskärm på insidan av både ytterväggs- och takkonstruktionen.

  Till produkten
 • T-Flex

  Optimal multifunktionstejp som främst används på invändiga klimatskärmar av polyeten (ångspärr) och ångbromsmembran. Lufttätheten blir effektiv och beständig vid skarvtejpning och olika genomföringar.

  Till produkten
 • T-Stos Butyl

  Lättmonterade stosar med gummidamask för runda genomföringar. Butylhäftämne med ett skyddspapper som avlägsnas. Fäster på bland annat ångspärrar och radonmembran av polyeten, vindskyddsdukar och ångbromsar av PP samt skivmaterial av t ex gips och cement. Skadlig fukt förhindras att tränga in i takets känsliga delar och gör väggen lufttät i den inre och yttre klimatskärmen. Finns i olika storlekar.

  Till produkten
 • T-Duo Concrete

  Dubbelhäftande modifierad akryltejp som kan tejpas direkt på betong. Kan användas för att ansluta den invändiga klimatskärmen mot tex en betongvägg.

  Till produkten

Fler lösningar