Ångbroms i vägg

Ångbroms i vägg

Systemet ger stor fuktsäkerhet för husets inre klimatskärm och är en lufttät och fuktskyddande lösning genom att bromsa skadlig fukt från att tränga ut i väggens isolering och konstruktion. Den kan också torka ut åt båda håll och är optimal för att undvika två helt täta skikt i den inre klimatskärmen i badrum.

I systemlösningen ingår

 • Ångbroms

  Polypropenskikt med PE-barriär. Förhindrar fukt och ånga från att transporteras ut i t ex ytterväggens konstruktion. Ångbromsens membran skapar dubbelriktad ångtransport som gör att den isolerade konstruktionen torkar bättre. Ångbroms Variabel anpassar effektivt diffusionstätheten beroende på hela årets luftfuktighetsvariationer.

  Till produkten
 • T-Flex

  Optimal multifunktionstejp som främst används på invändiga klimatskärmar av polyeten (ångspärr) och ångbromsmembran. Lufttätheten blir effektiv och beständig vid skarvtejpning och olika genomföringar.

  Till produkten
 • T-Stos Butyl

  Lättmonterade stosar med gummidamask för runda genomföringar. Butylhäftämne med ett skyddspapper som avlägsnas. Fäster på bland annat ångspärrar och radonmembran av polyeten, vindskyddsdukar och ångbromsar av PP samt skivmaterial av t ex gips och cement. Skadlig fukt förhindras att tränga in i takets känsliga delar och gör väggen lufttät i den inre och yttre klimatskärmen. Finns i olika storlekar.

  Till produkten
 • T-Duo Concrete

  Dubbelhäftande modifierad akryltejp som kan tejpas direkt på betong. Kan användas för att ansluta den invändiga klimatskärmen mot tex en betongvägg.

  Till produkten

Fler lösningar