Syllisolering papp

Syllisolering papp

Systemet är en del av husets inre och yttre klimatskärm och fungerar kapillärbrytande. Det förhindrar fukt från att tränga upp från betongplatta eller grundmur och in i väggens/bjälklagets syll.

I systemlösningen ingår

  • Remsa Syll/Fotplåt YEP2500

    En sandbelagd bitumenpapp med en kraftig polyesterstomme och hög diffusionstäthet.

    Till produkten

Fler lösningar