Bjälklagstätning

Bjälklagstätning

Ett system för husets inre klimatskärm där ett mellanbjälklag går genom den inre klimatskärmen. Systemet ger en lufttät och fuktskyddande konstruktion som bromsar skadlig fukt från att tränga ut i väggens konstruktion. Produkten har även en isolerande funktion.

I systemlösningen ingår

  • Bjälklagstätning

    Smidig och färdigkapad skiva i skummad specialpolymer som monteras mellan bjälkarna som en invändig klimatskärm. Skivan är avsedd för lufttätning och fuktskydd i ytterväggskonstruktioner vid bjälklagsanslutningar. Fungerar som övergång mellan den mötande invändiga klimatskärmen (ångspärr, ångbroms) samt anslutande bjälkar från bjälklaget. Består av helt slutna och luftfyllda celler med anpassad densitet. Monteras enkelt genom att klämmas mellan bjälkarna.

    Till produkten
  • T-Fix Butylmassa

    Permanent elastisk tätningsmassa av svart specialbutylgummi för vatten- och lufttäta skarvar och genomföringar. Vid bjälklagstätning bildas en limmande/fogande funktion mellan den invändiga klimatskärmen (T-Tät eller Ångbroms) med hög åldringsbeständighet. För både ut- och invändig användning.

    Till produkten

Fler lösningar